Kreativní deník pro děti

Kreativní deník pro děti

Kreativní deník

pro děti na celý rok

 

aneb

každý den vystřihujeme, lepíme a kreslíme, co se kde stalo

 

CENA  350,- Kč/ks - méně než 1,-Kč za den

 

Náš deník velmi pozitivně podporuje dětskou fantazii a kreativitu, rozvíjí jemnou motoriku, učí děti nenásilnou formou poznávat čas a odpovědnost. Děti plánují svoje aktivity a stejně lehce se učí zručnosti a soustředění.

Kreativní deník je také doporučován koordinátory speciálních pedagogických center v ČR.

 

Z deníku můžete vytvořit ALBUM, NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, DENÍK, PAMÁTNÍK, ROZVRH, SKICÁŘ, NOTES, HRAČKU... a mnohem víc!

Součástí našeho deníku jsou stovky barevných samolepek, symbolů, výkřiků, smajlíků + desítky pracovních a motivových listů + barevné čtvrtky, předtištěné motivy, kalendáře, rozvrh

 

Podrobnější popis produktu:

Kreativní deník je určen dětem ve věku od 5 let, které má motivovat k vlastní kreativní činnosti, plánování jejich času či může sloužit jako vzpomínkový deníkový záznam. Jedním z didaktických aspektů Deníku je učit děti plánovat a rozvrhnout si svůj čas  v kombinaci s povinnostmi, které vyplývají z jejich každodenních aktivit, a zároveň rozvíjet fantazii, tvůrčí činnost a zručnost, stejně jako soustředěnost a odpovědnost. Záměrem tvůrců je zábavnou a pěknou formou částečně odsunout pozornost dětí dnešní doby od počítačů a televizorů ke klasické tvorbě s papírem, pastelkami či barvami, nůžkami a lepidlem.
Každý den v roce může být označen symbolem, obrázkem nebo písemným záznamem vztahujícím se k události, na kterou se zaznamovatel těší nebo se jí obává, rutinní povinnost jako je školní rozvrh hodin, písemná práce, kroužek nebo sportovní utkání, narozeniny, svátky nebo prázdniny. K záznamům, ať již plánovaným nebo doplňovaným později o dojmy, nabízí Kreativní deník škálu různě barevných papírů, papírů s potiskem různých motivů, ze kterých je možné vystřihovat jakékoliv obrázky, slova nebo jiné symboly, které se vlepují do zvoleného dne, týdne nebo měsíce, nebo použít některou ze samolepek na šesti arších v závěru Deníku, které obsahují emotikony, symboly, „výkřiky“, číslice, nápisy, pranostiky apod.
Dobře vedený Kreativní deník zůstane uživateli jako vzpomínka na prožitý rok, na radosti, starosti i třeba „neštěstí“ či „štěstí“, kterým se s odstupem času může zasmát, stejně jako následně může jeho zpracování sloužit jako dárek pro jeho blízké, či jako tématické i netématické album. Deník může být svým zpracováním rozvrhem denních, školních a zájmových aktivit. Může být využit jako celek, stejně tak i každý list může být použit samostatně. Deník lze používat i jako deníkovou knihu, album či památník, ale může sloužit i jako nástěnný kalendář (viz zadní krycí karton s návodem), kdy při otevření a otočení o 90° lze horní bílý list proděravět a použít jako závěs, přičemž právě uvedený horní list slouží jako „tabule“ pro zápis a to ve formě umístění textu, fotografií, nákresů, barevných či potištěných papírů, samolepek, osobních kreseb apod., a spodní část pod kroužkovou vazbou slouží jako předtištěný prázdný kalendář pro umístění vlastních poznámek, ikon a jiných záznamů.


Celý kalendář může být využit i pro hru rodičů s dětmi. Na tvorbě ročního kalendáře mohou podílet rodiče či prarodiče a plánovat, tvořit, zaznamenávat jako rodina své celoroční plány a záměry.